جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • خدمات
   • استعدادیابی ورزشکاران

    شرح خدمت

    • در هر استان پایگاه های قهرمانی زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان راه اندازی می شوند و در آنها با همکاری متخصصان ورزشی استعدادیابی ورزشکاران در سطح استان انجام می گیرد. استعدادیابی از طریق انجام تست های مختلف انجام می پذیرد
    مستندات مورد نیاز
    • فرم های ثبت نام و مستندات مربوط به سوابق ورزشی(در صورت وجود)
    قوانین و مقررات
    • ندارد
    پاسخ به سوالات متداول
    نحوه دسترسی به خدمت
    مدت زمان انجام خدمت
    • در طول سال
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • ندارد
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • دبیر هیات ورزشی مربوطه
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - شماره تماس: 33375231 داخلی 155
    مراحل گردش کار
    • ثبت نام متقاضی در پایگاه های قهرمانی استان
    • انجام آزمون های مربوطه
    • اعلام نتیجه به متقاضیان
   • نظارت بر دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی

    شرح خدمت
    • فدراسیون های ورزشی طبق درخواست هیئت ها و ادارات کل متناسب با رشته های خود مربی معرفی نموده و هیئت های ورزشی با نظارت ادارات کل استانی دوره های مربیگری و داوری ، ارتقاء و ... را برگزار می نمایند . متقاضیان واجد شرایط می توانند با شرکت در این دوره ها گواهینامه های تخصصی دریافت کنند.
    مستندات مورد نیاز
    • متناسب با رشته های ورزشی و نوع دوره متفاوت است
    قوانین و مقررات
    • تقویم ورزشی هیات ها
    پاسخ به سوالات متداول
    نحوه دسترسی به خدمت
    • ماهیت خدمت غیر الکترونیکی است
    مدت زمان انجام خدمت
    • در طول سال
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • ندارد
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • قراخانی 02833375231 داخلی 182
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - شماره تماس: 33375231 داخلی 155
    مراحل گردش کار
   • تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

    شرح خدمت
    در راستای نظارت بر عملکرد مالی فدراسیونها و دریافت بودجه های حمایتی ، فدراسیون های ورزشی موظفند

    تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات

    کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر (بسته به نوع فدراسیون) برسانند. پس از تایید تقویم ورزشی موظفند مطابق

    با آن در طول سال برنامه های خود را اجرا نمایند و معاونت مربوطه بر حسن اجرای آنها نظارت دارد.

    مستندات مورد نیاز
    مستندات مربوط به تقویم ورزشی هیات ها
    قوانین و مقررات
    • .
    پاسخ به سوالات متداول
    • .
    نحوه دسترسی به خدمت
    • ماهیت خدمت غیر الکترونیکی است
    مدت زمان انجام خدمت
    • در طول سال
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • ندارد
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • حوزه معاونت ورزشی، کارشناس مرتبط با هر هیات ورزشی 02833375231
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - شماره تماس: 33375231 داخلی 155
    مراحل گردش کار
   • حمایت و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

    شرح خدمت
    در این خدمت از طریق موارد زیر بر نحوه فعالیتهای فدراسیونها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد. این

    امور عبارتند از:

    1 - رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از فدراسیونها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت مورد بررسی واقع

    شده و جهت پاسخگویی به فدراسیونها ارجاع داده میشود.

    2 - ارزیابی عملکرد فدراسیونها و هیاتهای ورزشی. فرم های ارزیابی مورد تایید وزارت توسط هیئت ها و

    فدراسیونها تکمیل شده و ارسال می گردند و در ستاد مورد بررسی واقع می شوند. بودجه های حمایتی فدراسیونها

    بر اساس نتایج این ارزیابی داده می شود.

    3 - دستورالعمل تهیه برنامه عملیاتی 5 ساله فدراسیونها در ستاد تدوین شده و به فدراسیونها جهت تهیه برنامه

    ارسال می گردد. این برنامه جهت نظارت بر عملکرد فدراسیونها استفاده شده و در طی سال می تواند دارای بروز

    رسانی و بهبود باشد.

    4 - بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد نحوه توزیع اعتبارات هیئت های ورزشی به ادارات کل استانی و

    فدراسیونها ابلاغ می شود.

    مستندات مورد نیاز
    رسیدگی به تخلفات و شکایات فدراسیونها:
    • متن شکایت و مستندات مربوطه
    • هویت شخص متشاکی اعم از نام و نام خانوادگی و شماره تماس و آدرس
    ارزیابی عملکرد فدراسیونها و هیاتهای ورزشی :
    • تکمیل فرمهای ارائه شده با توجه به شاخص های موجود
    نحوه توزیع اعتبارات هیئت های ورزشی:
    • فرم های ارزیابی عملکرد فدراسیونها و هیئت ها
    قوانین و مقررات
    • .
    پاسخ به سوالات متداول
    • .
    نحوه دسترسی به خدمت
    • ماهیت خدمت غیر الکترونیکی است
    مدت زمان انجام خدمت
    • در طول سال
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • ندارد
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • حوزه معاونت ورزشی، کارشناس مرتبط با هر هیات ورزشی 02833375231
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - شماره تماس: 33375231 داخلی 155
    مراحل گردش کار
   • تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات

    شرح خدمت
    • در این خدمت برای دستگاه هایی (وزارت علوم، دانشگاه آزاد، نظام وظیفه ) که متقاضی شناسایی ورزشکار ان قهرمانی جهت ارائه تسهیلاتی به آنان نظیر معافیت از سربازی، تخفیف در شهریه دانشگاه، سهمیه ورود به دانشگاه و یا خدماتی دیگر هستند تاییدیه صادر می گردد. در حال حاضر ورزشکاران با مراجعه به دفتر امور مشترک فدراسیونها معرفی نامه خود را دریافت و به سازمان مربوطه ارائه می دهند.
    مستندات مورد نیاز
    • نامه معرفی متقاضی از فدراسیون
    • اصل احکام قهرمانی
    • پرینت نتایج مسابقات از وب سایت رسمی فدراسیون آسیایی و یا جهانی رشته مربوطه
    • مصوبه شورای برون مرزی جهت انجام امور مربوط به ماُموریت های ورزشی خارج از کشور
    • نامه تاُییدیه عضویت متقاضی در تیم ملی از فدراسیون
    قوانین و مقررات
    • .
    پاسخ به سوالات متداول
    • .
    نحوه دسترسی به خدمت
    • ماهیت خدمت غیر الکترونیکی است
    مدت زمان انجام خدمت
    • یک روز
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • ندارد
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • اداره کل ، حوزه معاونت ورزشی ،مصطفی گودرزی 02833375231 داخلی 184
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - شماره تماس: 33375231 داخلی 155
    مراحل گردش کار
    • مراجعه متقاضی به فدراسیون و دریافت معرفی نامه و تاییدیه احکام و پرینت نتایج مسابقات
    • ارائه و بررسی مدارک در دفتر امور مشترک فدراسیون ها
    • اقدام به صدور و ارسال درخواست به ارگان مربوطه
   • صدور مجوز اعزام و میزبانی رویدادهای بین المللی

    شرح خدمت
    در این خدمت برای کلیه تیم های ورزشی و افرادی که از طریق ستاد به رویدادهای بین المللی اعزام می گردند مجوز صادر شده و مدیریت می شوند. رویدادها شامل مواردی نظیر مسابقات ورزشی، اردوهای تدارکاتی، کنفرانسها و سمینارها، مجامع بین المللی و ... می گردد.
    مستندات مورد نیاز
    اصل دعوتنامه از میزبان با ذکر اسامی – مدارک اعزام شوندگان شامل: اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، اصل کارت پایان خدمت، عکس پرسنلی، فیش بانکی به نام اداره گذرنامه، فیش بانکی به نام عوارض شهرداری، مدرک معافیت تحصیلی (برای مشمولان)، آخرین مدرک تحصیلی با ریز نمرات (برای محصلان)، گواهی اشتغال به تحصیل (برای دانشجویان)، اصل گذرنامه، احکام قهرمانی ورزشکاران (برای برخی سفارتخانه ها))، مدرک رزرو بلیط هواپیما رفت و برگشت، مدرک رزرو هتل در مقصد، معرفی نامه از فدراسیون به سفارت مربوطه
    قوانین و مقررات
    • .
    پاسخ به سوالات متداول
    • .
    نحوه دسترسی به خدمت
    • ماهیت خدمت غیر الکترونیکی است
    مدت زمان انجام خدمت
    • در طول سال
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • ندارد
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • اداره کل حوزه معاونت ورزشی، کارشناس مرتبط با هیات 02833375231
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - شماره تماس: 33375231 داخلی 155
    مراحل گردش کار
    • ثبت در خواست فدراسیون
    • بررسی مدارک در دبیرخانه شورا
    • تشکیل شورای برون مرزی
    • اعلام نتیجه به فدراسیون جهت انجام امور مربوطه
    • انجام استعلامات و بررسی صلاحیت
    • انجام امور مربوط به سفر
    • اعزام
    • بررسی گزارشات سفر
   • صدور مجوز فعالیت رشته ها، سبکها و فدراسیون های ورزشی جدید

    شرح خدمت
    • نحوه صدور مجوز ثبت رشته جدید: ابتدا از فدراسیون مربوطه استعلام گرفته و پس از موافقت آن فدراسیون و اعلام نظر کارشناسی حوزه معاونت ورزش قهرمانی در صورت احراز شرایط لازم با ثبت آن موافقت صورت خواهد پذیرفت در غیر اینصورت درخواست منتفی میشود.یک رشته جدید می تواند با احراز شرایط ابتدا دارای کمیته، سپس انجمن و درنهایت دارای فدراسیون گردد.
    مستندات مورد نیاز
    • شروط لازم:عضویت در یا مورد تائید و شناخته شده توسط IOC ، عضویت در SPORTACCORD ، دارا بودن سازمان،اتحادیه،انجمن،فدراسیون،کمیته در سطح جهانی یا قاره ای،عضویت در OCA شروط کافی :وجود ورزشکاران علاقمند در سطح کشور،قابلیت تعمیم و گسترش در سطح کشور، دارا بودن مربیان و داوران دوره دیده معتبر،عدم منع شرعی و فرهنگی،ترجیحا امکان فعالیت بانوان در سطح ملی و بین المللی، دارابودن شرایط فنی استاندارد های یک رشته ورزشی،داشتن پتانسیل لازم جهت بهره گیری از حامیان مالی -تجهیزات –اماکن و...) خودکفایی در تامین منابع صدور پروانه فعالیت سبکهای رزمی درخواست کتبی شخص متقاضی ،نظریه رسمی فدراسیون مبنی بر پذیرش مورد درخواستی و تعیین جایگاه آن به انضمام (صورتجلسه کمیته فنی فدراسیون با ذکر نام و امضای اعضا کمیته،فرم تکمیل شده تطبیق وضعیت مورد درخواستی با شاخص های آئین نامه داخلی فدراسیون حسب درخواست کمیته کارشناسی شورا )،مصوبه کمیته کارشناسی شورا،مصوبه شورای ساماندهی سبکهای وزارت ورزش و جوانان
    قوانین و مقررات
    • دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشته های مختلف رزمی مورخ 7/9/90 معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای
    پاسخ به سوالات متداول
    • .
    نحوه دسترسی به خدمت
    • ماهیت خدمت غیر الکترونیکی است
    مدت زمان انجام خدمت
    • 3 ماه
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • ندارد
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • وزارت ورزش و جوانان حوزه ورزش قهرمانی 02122661044
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - شماره تماس: 33375231 داخلی 155
    مراحل گردش کار
    • دریافت درخواست متقاضی
    • بررسی مدارک و شرایط
    • صدور مجوز
   • صدور پروانه فعالیت مکان ورزشی ( 17011347100 )

    شرح خدمت
    • متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین داشته باشند برای بهره برداری از باشگاه احداث شده نیاز به صدور پروانه بهره برداری دارند. اعتبار این مجوز 2 سال می باشد.
    مستندات مورد نیاز
    • 1- فرم درخواست با ذکر کلیه رشته های ورزشی مورد درخواست و کروکی محل باشگاه
     2- کپی تمام صفحات شناسنامه موسس / مدیر عامل (برای متقاضیان حقوقی) و مدیر یا مدیران باشگاه
     3- کپی کارت ملی موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه
     4-کپی برابر با اصل کلیه صفحات سند مالکیت (در صورت مالک بودن) یا اجاره نامه رسمی 2 ساله (در صورت اجاره ای بودن ملک)،
     5- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه
     6 -کپی آخرین مدرک تحصیلی موسس/ مدیر عامل و مدیر یا مدیران باشگاه
     7- عکس 4*3 موسس و مدیران
     8- کپی مدرک تحصیلی موسس، مدیر عامل
     9-تاییدیه هیئت ورزشی رشته های مورد تقاضا (جهت تاسیس استخرهای ورزشی تاییدیه هیئت نجات غریق و شنا الزامی است، همچنین تاییدیه مرکز بهداشت منطقه نیز جهت استخر الزامی است)
     10-اساسنامه شرکت، موسسه، بریده آخرین آگهی روزنامه رسمی برای متقاضیان حقوقی
     11-ارائه تعهدنامه محضری مبنی عدم اشتغال در دستگاههای دولتی (مخصوص مدیر باشگاه)
     12-فرم وکالتنامه یا رضایتنامه رسمی مالک
     13-کپی کارت مربیگری مربیان رشته های درخواستی و کارت ناجیگری و گواهی آمادگی ناجی در سال جاری برای متقاضیان استخر
     14-آیین نامه داخلی باشگاه
     15-در صورتیکه موسس یا مدیر مونث باشد رضایت نامه محضری همسر الزامی است
    قوانین و مقررات
    • ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم
    پاسخ به سوالات متداول
    نحوه دسترسی به خدمت
    مدت زمان انجام خدمت
    • حداکثر 3 ماه
    هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
    • 400.000 ریال بابت واریز به حساب خزانه 100.000 ریال بابت حق السهم دفتر پیشخوان (در صورت واگذاری خدمت به دفاتر)
    مسئول اصلی ارائه خدمت
    • حوزه معاونت ورزشی، مهدی شالباف 028333375231
    • متصدی میز خدمت: احسان میری - داخلی 155
    مراحل گردش کار
    • ارائه درخواست و تکمیل فرم ها
    • بررسی تقاضا توسط معاون ورزشی و صدور دستور با توجه به ظرفیت مورد نظر
    • تشکیل جلسه اولیه کمیسیون ماده 5
    • بازدید کارشناسان از محل
    • بررسی صلاحیت فردی، اسناد حقوقی و ترفیکی انتظامی
    • تشکیل جلسه نهایی کمیسیون ماده 5
    • اعلام به متقاضی و واریز وجوه و ارائه فیش پرداختی
    • صدور مجوز
  • سرپرست معاونت امور ورزش
   درخواست ملاقات
   ارسال پیام
قزوین - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,350,010
تعداد بازدید امروز : 151
تعداد بازدید دیروز : 814
آخرین به روزرسانی : 1398/07/29
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.